Mycronic ökar omsättning och resultat under första kvartalet

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
25 april 2019, 08.10

Maskritarbolaget Mycronic redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt högre vinst. Omsättningen uppgick till 1 105 miljoner kronor (750), en ökning med 47 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 406 miljoner kronor (196), med en rörelsemarginal på 36,7 procent (26,1). Orderingången under första kvartalet landade på 721 miljoner kronor (656), en ökning med 10 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var 404 miljoner kronor (194). Resultatet efter skatt blev 313 miljoner kronor (141), en ökning med 122 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,20 kronor (1,44), vilket innebär en ökning med 122 procent mot föregående år.