Regeringen vill förbjuda prospektering av olja och fossilgas

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
21 jan. 2019, 12.11

Regeringen vill förbjuda prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas. Det framgår av regeringsförklaringen som presenterades av tillträdande statsminister Stefan Löfven på måndagen. I regeringsförklaringen, som beskriver den politik som regeringen avser bedriva under mandatperioden, står det kortfattat att "prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds". Igrene, noterat på Spotlight Stock Market, prospekterar efter naturgas och olja inom Siljansringen i Dalarna.