USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 15,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 9,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var..." name="twitter:description"> USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 15,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 9,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var..." property="og:description"> Amerikanska råoljelager steg med 15,2 miljoner fat under förra veckan, väntat +9,7 - Finwire

Amerikanska råoljelager steg med 15,2 miljoner fat under förra veckan, väntat +9,7

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
08 april 2020, 16.31

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 15,2 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 9,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 13,8. Bensinlagren ökade med 10,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 5,8 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 7,5. Lagren av destillerad olja steg med 0,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 0,8 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,2. Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

Konsensusdata från Bloomberg