Federal Reserve bedömer att nuvarande penningpolitisk policy är fortsatt lämplig - Powell

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
13 nov. 2019, 15.45

Den nuvarande penningpolitiska policyn är lämplig så länga som ekonomin stannar kvar på banan. Det säger Federal Reserves ordförande Jerome Powell i ett förskrivet tal på onsdagen, enligt ett pressmeddelade. "Vi bedömer att de nuvarande penningpolitiska hållningen sannolikt kommer att vara fortsatt lämplig så länge som inkommande information om ekonomin är i stora drag förenlig med våra utsikter om en måttlig ekonomisk tillväxt och en inflation nära vårt symmetriska mål på 2 procent", säger Jerome Powell.