Konsensus för H&M:s årsvinster har sänkts rejält under senaste månaden

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
02 april 2020, 10.20

H&M lämnar i morgon rapport för det första kvartalet och den kommer att vara ytterligare en pusselbit för analytikerna när de senare ska lägga nya prognoser för framtiden. Efter coronautbrottet och med de omfattande restriktionerna som har genomförts och som har påverkat H&M över stora delar av världen, har analytiker dragit ned sina årsprognoser för H&M. Samtidigt är osäkerheten mycket stor inför framtiden i rådande coronaläge. Exempelvis har prognosen för årets försäljning sänkts med drygt 8 procent under den senaste månaden till 222,9 miljarder kronor från 243,2 miljarder. Prognosen för nästa år har också dragits ned, -4 procent. Det framgår av Factsets konsensusunderlag som Finwire tagit del. Konsensus för årets justerade nettoresultat har sänkts med 35 procent till 9 397 miljoner kronor, jämfört med situationen för en månad sedan då nivån var 14 507. Även för nästa år har prognoserna sänkts, -10,8 procent. Utdelningsprognosen är därtill kapad och uppgår nu till 6,41 kronor. Bolaget meddelade för någon vecka sedan att de drar tillbaka utdelningen för 2018/2019. För samtliga konsensus är det nu ovanligt stort spann mellan lägsta och högsta estimat.