Detta är en artikel från Finwire.

Ökad risk för att inflationen överträffar Riksbankens prognos - Flodén

Telegram från FINWIRE / Omni Ekonomi
19 October 2021, 10.07

Vice riksbankschefen Martin Flodén anser att riskerna för att inflationen överträffar Riksbankens prognos har ökat. Det uppgav han under årets andra utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

”I ljuset av att inflationen legat under 2 procent många år är det välkommet att den nu har stigit. Det kan bidra till att inflationsförväntningarna inte blir för låga och stärka förtroendet för inflationsmålet. Inflationstrycket är inte särskilt starkt, vilket talar för att uppgången är övergående. Men jag tycker att riskerna för att inflationen ska bli högre än i vår prognos har ökat. Vi behöver löpande följa hur de höga energi- och producentpriserna påverkar andra priser, inflationsförväntningar och löner", sade Flodén.

Flodén ackompanjerades av riksbankschef Stefan Ingves som sade att den underliggande inflation är måttlig. Det innebär att den senaste tidens inflationsökningar från högre energipriser väntas falla tillbaka en bit in på nästa år, enligt Ingves.

”Så länge vi inte ser tecken på en varaktigt tilltagande inflationstakt, eller inflationsförväntningar som vänder uppåt på ett oroande sätt, bör vi gå försiktigt fram med att göra penningpolitiken mindre expansiv”, sade Ingves.