(uppdatering avser hela texten) Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00 procent. Det var mycket väntat. Räntebanan lämnades också oförändrad i linje med förväntningarna. "Den starka konjunkturen i..." name="twitter:description"> (uppdatering avser hela texten) Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00 procent. Det var mycket väntat. Räntebanan lämnades också oförändrad i linje med förväntningarna. "Den starka konjunkturen i..." property="og:description"> Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad (uppdatering) - Finwire

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad (uppdatering)

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
12 febr. 2020, 09.40

(uppdatering avser hela texten) Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00 procent. Det var mycket väntat. Räntebanan lämnades också oförändrad i linje med förväntningarna. "Den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad. Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade. Även om fallande energipriser väntas dämpa inflationen i år bedömer Riksbanken att den därefter kommer att vara nära målet på 2 procent", skriver centralbanken. Riksbanken lämnar räntebanan oförändrad. BNP-prognosen justeras upp något för perioden 2020-2022. Inflationsprognosen justeras ned något för i år. Nytt är att Riksbanken lämnar en prognos för räntan i det första kvartalet 2023. Då bedöms räntan vara 0,18 procent. Riksbanken upprepar att man anpassar penningpolitiken efter utsikterna. "Om konjunktur- och inflationsutsikterna förändras kan penningpolitiken behöva anpassas. Förbättrade utsikter skulle kunna motivera en högre ränta. Men om ekonomin istället skulle utvecklas sämre än väntat kan direktionen komma att såväl sänka reporäntan som vidta andra åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv", skriver centralbanken. Riksbanken skriver också att det är viktigt att genomföra åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Banken vill också se åtgärder för att komma tillrätta med den dysfunktionella bostadsmarknaden.

Konsensusdata från Bloomberg
20182019202020212022
KPI2,0 (2,0)1,8 (1,8)1,4 (1,8)1,8 (1,8)2,1 (2,1)
KPIF2,1 (2,1)1,7 (1,7)1,3 (1,7)1,7 (1,7)1,9 (1,9)
BNP2,2 (2,2)1,2 (1,1)1,3 (1,2)1,8 (1,7)2,0 (1,9)
Arbetslöshet, procent6,3 (6,3)6,8 (6,8)7,0 (6,9)7,1 (7,0)7,1 (7,1)
Reporänta, procent−0,5 (−0,5)−0,3 (−0,3)0,0 (0,0)0,0 (0,0)0,1 (0,1)
Prognos för reporäntan
2019 kv 42020 kv 12020 kv 22021 kv 12022 kv 12023 kv 1
Reporänta−0,25 (−0,25)−0,02 (−0,02)0,00 (0,00)0,00 (0,00)0,00 (0,00)0,18
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2019 inom parentes.