Detta är en artikel från Finwire.

Swedbank riskerar nya böter från Finansinspektionen - Di

Telegram från FINWIRE / Omni Ekonomi
20 October 2021, 11.33

Swedbank bröt mot marknadsmissbruksförordningen under penningtvättsskandalen. Det är Finansinspektionens, FI:s, preliminära bedömning, vilket ökar risken för ytterligare böter från myndigheten, rapporterar Dagens industri.

Swedbank bötfälldes under 2020 av FI med 4 miljarder kronor i böter.

Tidningen har nu tagit del av FI:s preliminära slutsatser från undersökningen, som meddelats Swedbank genom en så kallad aviseringsskrivelse.

FI går vidare med misstänkta överträdelser av artikel 18 i Mar, som i det här fallet handlar om att Swedbank inte upprättat några insiderförteckningar med anledning av de larmrapporter som pekade på stora brister i bankens arbete mot penningtvätt. Swedbanks dåvarande ledning tycks på det hela taget inte ha reflekterat över huruvida dessa uppdagade brister kunde utgöra insiderinformation, skriver tidningen.

Om FI slutgiltigt kommer fram till att Swedbank brutit mot artikel 18 i Mar riskerar banken ytterligare böter, som i det här fallet kan uppgå till maximalt två procent av Swedbanks omsättning under föregående år, vilket blir drygt 900 miljoner kronor räknat på bankens intäkter under 2020.

Det är oklart när FI meddelar beslut i ärendet. Swedbank släpper sin delårsrapport under torsdagen.