Veidekke förväntar sig höga aktivitetsnivåer i entreprenadmarknaden under 2021-2022

Telegram från Finwire / Omni Ekonomi
25 mars 2021, 07.48

Byggbolaget Veidekke förväntar sig att aktivitetsnivåerna ska vara fortsatt höga i entreprenadmarknaden under 2021-2022, tvärtemot oron att pandemin skulle försämra bostadsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den skandinaviska marknaden prognostiseras i snitt ligga kvar mellan samma nivåer och en svag positiv tillväxt.

"Fastän marknaden som en helhet är stabil, finns det stora rörelser under ytan, vilket skapar möjligheter för byggbolag", skriver Veidekke.

Bolaget förmedlar att sektorn för transportinfrastruktur väntas ha en starkt tillväxt, men att det är troligt att det kan dyka upp problem inom marknaden för kontorsfastigheter.